همایش انگیزشی اسفند ماه

همایش انگیزشی اسفند ماه

همایش انگیزشی موفقیت در کنکور، در آموزشگاه اندیشه نو، ۲۸ اسفند ۱۴۰۰

 

مدرس: نازمحمد گرگانلی دوجی

پسران

دختران