همایش انگیزشی اردیبهشت ماه

همایش انگیزشی اردیبهشت ماه

همایش انگیزشی موفقیت در کنکور، در آموزشگاه اندیشه نو، ۵ خرداد  ۱۴۰۱

 

مدرس: نازمحمد گرگانلی دوجی

پسران

دختران