همایش انگیزشی بهمن ماه

همایش انگیزشی بهمن ماه

همایش انگیزشی موفقیت در کنکور، در آموزشگاه اندیشه نو، ۲۶ بهمن ۱۴۰۰

 

مدرس: نازمحمد گرگانلی دوجی

پسران

دختران