قبول شدگان آموزشگاه اندیشه نو

قبول شدگان ۱۴۰۰

 

قبول شدگان ۹۹

 

اگر تو هم دوست داری جزو یکی از این قبولی ها باشی، در کلاس ها و مشاوره های استاد نازمحمد گرگانلی دوجی ثبت نام کن

برای ثبت نام در آزمونهای آزمایشی گزینه دو کلیک کن و هوش خودت رو بسنج