به کرار مشاهده شده است که اين گونه کودکان قلم را با فشار زیاد در دست می‌گیرند تا حدی که دست‌شان عرق می‌کند. معلمان و اولیاء میزان فشار وارد کردن کودکان به قلم را کنترل می‌کنند. قابل یادآوری است کودکانی که قلم را با فشار میان انگشتان می‌گیرند دچار ترس» استرس و دلهره می‌باشند. آموزش غلط یا عدم کنترل و نظارت صحیح قلم و مداد به دست گرفتن در کلاس توسط معلم در منزل توسط والدین است. دلیلش خود کتاب درسی برای بخصوص کلاس ‎است که دو نوع خط نسخ و نستعلیق وشکسته نستعلیق را معرفی کرد و موحب سردر گمی دانش آموزان شده. از میز تحریر مناسب استفاده شود. به منظور تقویت عمل انبساط و انقباض ماهیچه‌های انگشتان کودکان بهتر است دانه‌های تسبیح را روی زمین ريخته و از کودک بخواهیم آنها را با سر انگشت شصت. اشاره و میانه جمع آوری کند.

هوا نویسی ( نوشتن با قلم روی هوا و فضای اطراف) کمک قابل توجهی در تندنویسی می‌کند. چرا که اين عمل به تسریع حرکات عضلات دست. بازو ساعد و هماهنگی مغز با چشم و دست تأثیر به سزایی دارد.

استفاده از مداد توپی (ایده ای جدید ) می تواند در نقاشی برای رنگ آمیزی از مداد توپی استفاده کرده و سرعت رنگ آمیزی را به تدریج افزايش دهد تا عضلات خوب ورزیده شده و واکنشی شوند.

*در دوره ابتدایی نوک قلم وایت برد باید از نوع گرد باشد نه مورب.

*معلمان ابتدایی به خصوص مربیان پیش دبستانی و معلمان اول طرز قلم به دست گرفتن دانش‌آموزان را هر روز کنترل کنند. قلم باید میان سه انگشت شصت. اشاره و میانه قرار گیرد. انگشتان نباید زیاد به نوک قلم نزدیک باشد قسمت انتهای قلم را هم نباید گرفت.

سعی شود همراه کودک از یک نوع قلم استفاده کند تا استفاده از آن برایش عادت شود.

*از کاغذ و برگ‌های سفید و مرغوب استفاده شود. کاغذها نباید کاهی. روغنی» موج‌دار باشد.

*از کاغذهای بدون خط زمینه در ابتدای آموزش کودکان هیچ‌گاه استفاده نشود.

*به مدارس توصیه می‌گردد از تخته سیاه دارای خط زمینه استفاده شود.

*در مدارس ابتدایی چنانچه از تخته وایت برد استفاده می‌گردد قلم‌هایی با قطر کوچک به کار گرفته شود.

 

دلایل کند نویسی

سرعت عمل پایین در انجام کارهای ظریف مثل لباس پوشیدن و دکمه بستن و... _زیاد بودن مطالب درسی انجام تکالیف توسط والدین _فقدان انگیزه برای یادگیری سرکوفت زدن به دست خط و عدم دادن پاداش متناسب با تلاش کودک.

شروع زودتر از موعد مقرر آموزش نوشتن , مثل پیش دبستانی یا آموزش خط نستعلیق و شکسته نستعلیق قبل از ٩ سالگی.

آموزش غلط یا عدم نظارت صحیح بر مداد دست گرفتن کودک در کلاس توسط معلم , و در منزل توسط والدین .

این گونه کودکان را وادارید روزی ۵ دقیقه سینه‌خیز بروند چون اين عمل در هماهنگی اعضای بدن بسیار موثر است.

*هر روز ۵ دقیقه انگشتان کودک را قبل از نوشتن» نرمش باز و بسته دهید.

هیچ‌گاه ترغیب و تشویق کودک را به خوش‌نویسی و تندنویسی از یاد نبرید.

به این گونه کودکان تکالیف در حجم کم سفارش شود.

*به علت خستگی زودرس این گونه کودکان بهتر است فعالیت‌هایشان را در چند مرحله انجام دهند.

به تجربه ثابت شده است انجام بازیهای محلی که با حرکت سریع و زیاد همراه است در تندنویسی کودک موثر می‌باشد.

 

دلایل کندنویسی دانش آموزان:

ضعف عضلات انگشتان

بد گرفتن مداد

کوتاه بودن مداد

بد نشستن و ارتفاع نامناسب صندلی

بد گذاشتن کاغذ روی میز

گذاشتن سر روی میز و نزدیک دفتر و کتاب هنگام نوشتن

برتری چپ چشمی و برتری راستی

نارسایی بینایی و ضعف بینایی چشم

 

راهکار برای درمان

*اولین اقدام به منظور کاهش یا رفع کندنویسی بررسی شرایط فیزیولوژیکی و جسمی و حالت انگشتان و ساعد و بازوی کودک می‌باشد تا مطمئن شویم از سلامت و شرایط طبیعی برخوردار است يا نه؟

*هرگونه ترس و اضطراب را از کودک دور کنیم.

*تکالیف مدرسه باید برای کودک شیرین و جذاب باشد.

*از مدادها و خودکارهای خیلی بلند و خیلی کوتاه به هیچ وجه استفاده نشود.

فاصله و زاویه دید دانش‌آموزان تا دفتر همواره کنترل گردد.

بیشتر فعالیت‌های نوشتاری اين گونه کودکان باید در مدرسه و میان هم کلاسی‌هایش انجام گیرد تا حس رقابت کودک تحریک و خودباوری او رشد کند. هر چند مدت مسابقه تندنویسی در کلاس انجام شود تا این گونه کودکان به فعالیت واداشته شوند.

رنگ آمیزی نقاشی‌ها به صورت حرکت افقی، عمودی؛ مورب کمک شایانی در تندنویسی کودک دارد.

خمیر بازی و چنگ زدن به خمیر و ورز دادن آن با دو انگشت سبابه و اشاره.

نوشتن از روی الگوی کلمات (نقطه چین) . می توانید برای این کار زمان بگیرید و سعی کنید زمان هر مرتبه کمتر شود .

جستجوی اشیاء ریز مثل تیله، نخود, و … در داخل کیسه پراز ماسه و نمک یا چوب اره شده با انگشتان دستی که کودک مداد را با آن به دست می‌گیرد.

غلت دادن گوی در داخل نمک و ماسه با انگشتی که کودک مداد را با آن به دست می‌گیرد.

انداختن کش اسکناس به دور انگشتان دستی که کودک با آن می‌نویسد و سپس باز کردن انگشتان تا کش به شکل النگو در مچ بیفتد

انجام ورزش های انگشتان مثل حرکت انگشتان و باز و بسته کردن آنها.

بهتر است کودک به خط نسخ بنویسد نه شکسته نستعلیق (نه زیبا نویسی) و پس از یادگیری درست نویسی به زیبا نویسی پرداخته شود.

کودک با دستی که قلم را در آن می گیرد از روی زمین چوب کبریت‌های پخش شده را یکی یکی جمع کند.

چنگ زدن و فشردن توپ پلاستیکی یا تویپ چرخ ماشین و دوچرخه با انگشتان دستی که کودک قلم را با آن به دست می‌گیرد.

بلند کردن وزنه های سبک به وسیله ی کش با دستی که مداد را با آن می گیرد .

ریش ریش کردن نخ کاموا با انگشتان دستی که قلم را با آن به دست می‌گیرد.

باز و بسته کردن درب بطری، پیچ و مهره و قفل در با کلید در سایزها و اندازه‌ های مختلف در زمان مشخص با انگشتان دستی که با آن می‌نویسد .

شمارش اسکناس با دو انگشتی که مداد را با آن ها به دست می گیرد.

ورق زدن کتاب نیز با دوانگشت مفید است.

جمع کردن سوزن ته گرد از روی آیینه با دوانگشت اشاره و سبابه که قلم را با آن ها بدست می‌گیرد. و از کندنویسی جلوگیری میکند