مشاورها


دکتر محبوبه حجتی(مسئول فنی مرکزو درمانگر)

مدرک تحصیلی: دکتری مشاوره

تخصص: تحصیلی/کودک و نوجوان/روانسنجی واستعدادیابی

ساعت حضور: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

روز حضور: شنبه

برای دریافت نوبت باید وارد سایت شوید.


دکتر عارف شمس

مدرک تحصیلی: دکتری مشاوره

تخصص: روابط/مشاوره شغلی

ساعت حضور: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

روز حضور: چهارشنبه

برای دریافت نوبت باید وارد سایت شوید.


دکتر عباسعلی مهدیه

مدرک تحصیلی: دکتری روانشناسی مثبت گرا

تخصص: مشاوره تحصیلی/مشاوره خانواده

ساعت حضور: 8

روز حضور: شنبه

برای دریافت نوبت باید وارد سایت شوید.